Cán bộ, nhân viên công ty Cetech tổ chức sinh nhật chủ tịch hội đồng quản trị