Nhà máy

NHÀ MÁY JA SOLAR

NHÀ MÁY JA SOLAR

Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Ja Solar Loại hình và qui mô dự án :  Diện tích khu đất 188.594,4m2, diện tích xây dựng 121.118,5m2 Thời gian thực hiện     :    2016 Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.   …

NHÀ MÁY MAY TINH LỢI

NHÀ MÁY MAY TINH LỢI

Chủ Đầu tư: REGENT GARMENT FACTORY LTD. Loại hình và qui mô dự án : Nhà máy may Tinh Lợi REGENT GARMENT FACTORY NO.2 Thời gian thực hiện     :    2018 Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện. …

NHÀ MÁY MAY SINGLUN-KCN PHÚ NGHĨA – PHÚ MỸ – HÀ NỘI

NHÀ MÁY MAY SINGLUN-KCN PHÚ NGHĨA – PHÚ MỸ – HÀ NỘI

NHÀ  MÁY MAY SINGLUN-KCN PHÚ NGHĨA - PHÚ MỸ – HÀ NỘI: -    Chủ Đầu tư     :    Singlun Factory Vietnam -    Loại hình và qui mô dự án    :    Nhà máy may công nghiệp. -    Thời gian thực hiện     :    2008 -    Công việc công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống …