Lĩnh vực hoạt động

Thi công cơ điện

CETECH cung cấp các dịch vụ Tư vấn, thiết kế trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, trong đó chuyên sâu về  lĩnh vực Cơ Điện (M&E) cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Lĩnh vực hoạt động thi công sơ điện của chúng tôi  bao …

Tư vấn kỹ thuật

CETECH cung cấp các dịch vụ Tư vấn, thiết kế trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, trong đó chuyên sâu về  lĩnh vực Cơ Điện (M&E) cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Lĩnh vực hoạt động tư vấn kỹ thuật của chúng tôi  bao …