CETECH- TỔ CHỨC SINH NHẬT, KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP