DỰ ÁN RICE CITY THƯỢNG THANH​

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần BIC Việt Nam
Loại hình và qui mô dự án : Chung cư, qui mô 03 tầng hầm, 22 tầng nổi, 01 tầng kỹ thuật mái, tổng diện tích sàn khoảng: 77.825 m2
Thời gian thực hiện : 2020 – 2021
Công việc Công ty đảm nhiệm : Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống cơ điện
Địa điểm xây dựng : Phường Thượng thanh, Quận Long Biên, Hà Nội