FOREST ON THE SEA FLAMINGO CÁT BÀ

Chủ Đầu tư     :  Công ty Cổ phần tập đoàn Flamigo

Loại hình và qui mô dự án  :   Tổ hợp  nghỉ dưỡng 5*, gồm 3 tòa (Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Sand)

Diện tích: 77.843 m2

Tổng vốn đầu tư: 2.461 tỷ đồng

Thời gian thực hiện     :    2018

Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.