NHÀ MÁY JA SOLAR

Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Ja Solar

Loại hình và qui mô dự án :  Diện tích khu đất 188.594,4m2, diện tích xây dựng 121.118,5m2

Thời gian thực hiện     :    2016

Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.