NHÀ MÁY MAY SINGLUN-KCN PHÚ NGHĨA – PHÚ MỸ – HÀ NỘI

NHÀ  MÁY MAY SINGLUN-KCN PHÚ NGHĨA – PHÚ MỸ – HÀ NỘI:
–    Chủ Đầu tư     :    Singlun Factory Vietnam
–    Loại hình và qui mô dự án    :    Nhà máy may công nghiệp.
–    Thời gian thực hiện     :    2008
–    Công việc công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện trong và ngoài nhà.