NHÀ MÁY MAY TINH LỢI

Chủ Đầu tư: REGENT GARMENT FACTORY LTD.
Loại hình và qui mô dự án : Nhà máy may Tinh Lợi REGENT GARMENT FACTORY NO.2
Thời gian thực hiện     :    2018
Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.