THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5

CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN ĐỒNG NAI 5

Chủ Đầu tư : Chi nhánh Sông Đà 11.2 Thăng Long – Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long

Loại hình và qui mô dự án:Nhà máy thuỷ điện.

Thời gian thực hiện:2014

Công việc Công ty đảm nhiệm:Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống

Bài viết trước đó NHÀ MÁY SƠN NIPPON
Bài viết sau đó STARCITY- CENTER