TRUNG TAM THƯƠNG MẠI OCENMAST

OCEAN MART – KM 4 ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG VIỆT HÒA, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG.
–    Chủ Đầu tư     :    Công ty Cổ phần bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương
–    Loại hình và qui mô dự án    :    Siêu thị
–    Thời gian thực hiện     :    2012
–    Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.