Vị trí tuyển dụng

CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ  CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

Công ty CETECH hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế các hệ thống Cơ Điện (M & E) trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cớ điện- Điều hòa không …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Cấp thoát nước cho các công trình YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nước • Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt • Làm việc theo định hướng kết quả, khả năng làm việc đa tác vụ và tinh thần đồng đội cao • Thành …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống ĐHKK và Thông gió cho các công trình YÊU CẦU: • Nam, từ 24 tuổi đến 35 tuổi • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ĐHKK và Thông gió • Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt • Làm việc theo định hướng kết quả, khả năng làm …