Vị trí tuyển dụng

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ (NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM TVTK) NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điều hòa không khí và thông gió YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ĐHKK và Thông gió; • Có kinh nghiệp trên 01 năm làm công tác TVTK (ưu tiên …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN

CHÚNG TÔI TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: • Kỹ sư điện NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điện và Điện nhẹ cho các công trình YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: • Lương theo khả năng, năng lực và kinh nghiệm (sẽ được thống nhất trong khi phỏng vấn) • Bảo hiểm và …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC (NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM TVTK TỪ 3 NĂM TRỞ LÊN)

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC (NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM TVTK TỪ 3 NĂM TRỞ LÊN)

NHIỆM VỤ: Chủ trì thiết kế và Triển khai thiết kế Hệ thống Cấp thoát nước cho các công trình YÊU CẦU: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nước; Có kinh nghiệp trên 3 (ba) năm trong công tác TVTK; Đảm bảo vai trò chủ trì thiết kế; Làm việc theo định hướng kết quả, khả năng làm việc đa …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC (NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM TVTK) NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Cấp thoát nước cho các công trình YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nước; • Có kinh nghiệp trên 1 (một) năm làm công tác TVTK; • Làm việc theo định hướng …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Cấp thoát nước cho các công trình YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nước • Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt • Làm việc theo định hướng kết quả, khả …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ

CHÚNG TÔI TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: • Kỹ sư điện NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điện và Điện nhẹ cho các công trình YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: • Lương theo khả năng, năng lực và kinh nghiệm (sẽ được thống nhất trong khi phỏng vấn) • Bảo hiểm và …

CETECH- TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

CETECH- TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

VỊ TRÍ: • Kỹ sư điện NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điện và Điện nhẹ cho các công trình YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: • Lương theo khả năng, năng lực và kinh nghiệm (sẽ được thống nhất trong khi phỏng vấn) • Bảo hiểm và các quyền lợi …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN NHẸ.

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN NHẸ.

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN NHẸ. NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điện và Điện nhẹ cho các công trình YÊU CẦU: • Nam, từ 24 tuổi đến 35 tuổi • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện • Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp …

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN NHẸ.

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN NHẸ.

CÔNG TY CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN NHẸ. NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điện và Điện nhẹ cho các công trình YÊU CẦU: • Nam, từ 24 tuổi đến 35 tuổi • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện • Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp …

CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ  CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

CETECH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

Công ty CETECH hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế các hệ thống Cơ Điện (M & E) trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cớ điện- Điều hòa không …