NHÀ Ở XÃ HỘI C VÀ D THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở 486 NGỌC HỒI

Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Bách Hóa

Loại hình và qui mô dự án :  Nhà ở xã hội

Thời gian thực hiện     :    2020

Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.

Quy mô – Diện tích : Nhà ở xã hội C gôm 21 tầng nổi, 01 tầng kỹ thuật mái, 01 tầng hầm, tổng diện tích 32.027,90m2

Nhà ở xã hội D gôm 13 tầng nổi, 01 tầng kỹ thuật mái, 01 tầng hầm, tổng diện tích 13.485,80m2