KHU BIỆT THỰ CAO CẤP, CÂU LẠC BỘ, CÁC TIỆN NGHI KHÁC NAM SƠN – VĨNH PHÚC

KHU BIỆT THỰ CAO CẤP, CÂU LẠC BỘ, CÁC TIỆN NGHI KHÁC NAM SƠN – VĨNH PHÚC
–    Chủ Đầu tư     :    Công ty cổ phần Vĩnh Sơn
–    Loại hình và qui mô dự án    :    Khu Biệt thự cao cấp 65 ha.
–    Thời gian thực hiện     :    2009
–    Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, sau nền, cấp thoát nước, cấp điện 22KV và 0,4KV, chiếu sáng đường, thông tin liên lạc…).