NHÀ NGHỈ NGHIỆP VỤ ROYAL HỒ TÂY

Chủ Đầu tư: Tổng cục an ninh cục bảo vệ III
Loại hình và qui mô dự án : Nhà nghỉ kết hợp hội nghị
Thời gian thực hiện     :    2019
Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.