Thiết kế hệ thống điều hòa không khí LG

Cetech đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi “Thiết kế hệ thống điều hòa không khí LG”

Cetech đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi “Thiết kế hệ thống điều hòa không khí LG”

Cuộc thi "Thiết kế hệ thống điều hòa không khí LG" do LG tổ chức tại khu vực châu Á, hướng đến tất cả cá nhân, đơn vị tư vấn và thiết kế điều hòa hệ thống tại 4 nước, gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Philippines. Đây là cơ hội để người làm tư vấn và thiết kế hệ thống điều hòa không khí trình …