TRUNG KÍNH

KHU NHÀ Ở CAO TẦNG KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính

Loại hình và qui mô dự án:Tổ hợp văn phòng, chung cư, 01 tầng hầm, 02 khối 25 tầng, 02 khối 30 tầng, 04 tầng thương mại

Thời gian thực hiện:2014

Công việc Công ty đảm nhiệm: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.

Bài viết trước đó STARCITY- CENTER