TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC OLYMPIA

Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo DREAMHOUSE

Loại hình và qui mô dự án : Trường mầm non và tiểu học ( 04 tầng nổi, 01 tầng hầm)

Thời gian thực hiện     :    2016

Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.