KHU ĐỖ XE CAO TẦNG KẾT HỢP VĂN PHÒNG TẠI 36 HOÀNG CẦU – HÀ NỘI

KHU ĐỖ XE CAO TẦNG KẾT HỢP VĂN PHÒNG TẠI 36 HOÀNG CẦU – HÀ NỘI

–    Chủ Đầu tư     :    Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
–    Loại hình và qui mô dự án    :    Toà nhà VP loại A, 02 tầng hầm, 18 tầng nổi
–    Thời gian thực hiện     :    2009
–    Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và  dự toán chi tiết các hệ thống Cơ điện.

Bài viết trước đó KHACH SAN HIEN DUC
Bài viết sau đó TRUNG TAM THƯƠNG MẠI OCENMAST