TÂN HOÀNG MINH- TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CĂN HỘ ĐỂ BÁN

Chủ Đầu tư     :  Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Thông tin dự án: Tổ hợp Văn phòng, Khách sạn, Trung tâm thương mại, Căn hộ để bán

  + Tổng diện tích sàn xây dựng ~260.000m2
  + Số tầng hầm: 05
  + Số tầng nổi: 19

Thời gian thực hiện     :    2019

Công việc Công ty đảm nhiệm  :   Lập hồ sơ TKCS, TKKT và BVTC phần cơ điện và phần PCCC

Bài viết trước đó NHÀ MÁY MAY TINH LỢI